Energiekostenverlaging

Energie(kosten)besparing: een kans voor bedrijven en non-profitorganisaties

Energiekosten vormen een structurele kostenpost voor bedrijven en non-profitorganisaties. Een verlaging van het energieverbruik en lagere elektriciteit- en gasprijzen leveren derhalve een structurele besparing op. Het is verrassend te zien dat slechts een beperkte inspanning mogelijkheden biedt om de energiekosten structureel te verlagen. En implementatie van de energiebesparende maatregelen betekent niet alleen een lagere energierekening maar ook een vermindering van de CO2-uitstoot. En zo vormt het in veel gevallen ook een concrete invulling voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om tot verlaging van het energieverbruik te komen zorgt Samenwerking Loont voor een energiedoorlichting van uw bedrijfspand. Tijdens een locatiebezoek wordt een inventarisatie gemaakt van aanwezige installaties. Ook eventuele ongewenste afwezige installaties zullen in de inventarisatie worden opgenomen. De aandacht richt zich op zaken die kunnen worden gerealiseerd zonder dat dit (grote) effecten heeft op het gebruik van het bedrijfspand of op de bedrijfsvoering.

Hoe helpt Samenwerking Loont bedrijven en non-profitorganisaties?

Veel bedrijven en non-profitorganisaties kunnen hun energiekosten verlagen door besparende maatregelen te nemen en/of door anders in te kopen. Bepaalde maatregelen kunnen zonder investeringen al tot besparingen leiden, terwijl andere maatregelen binnen enkele jaren zijn terugverdiend. Samenwerking Loont adviseert bedrijven, verenigingen en andere non-profit organisaties op het gebied van energie(kosten)besparing.

Samenwerking Loont voert de energiescan uit tegen een vooraf vastgestelde prijs of op basis van no cure, no pay. Concreet betekent dit laatste dat de kosten van de energiescan worden betaald uit de besparingen die in de energiescan worden voorgesteld. Geen besparing betekent geen kosten.

Samenwerking Loont richt de aandacht op maatregelen die binnen een vooraf afgesproken budget voor voorgenomen investeringen kunnen worden uitgevoerd. Ook worden alleen die maatregelen uitgewerkt waarvan de investering binnen een vooraf afgesproken maximale tijd kan worden terugverdiend. Zo bepaalt u zelf de reikwijdte van de energiescan.

U bepaalt zelf of u alle voorgestelde maatregelen daadwerkelijk treft.

Resultaten

De bevindingen worden weergegeven in een rapport. Aandachtspunten in het rapport zijn:

  • inzicht in de omvang van de besparing (zowel in euro’s als in CO2-reductie). Dit gebeurt op basis van:
    • technische gebruiksgegevens van installaties;
    • gegevens ten aanzien van gebruik van installaties;
  • een eerste indicatie van mogelijke investeringskosten van de besparingsmaatregelen;
  • inzicht in de terugverdientijd van de verschillende besparingsmogelijkheden.