Vastgoed

Nederlandse gemeenten beschikken over veel vastgoed. Het gemeentelijk vastgoed beleid is vrijwel altijd gebaseerd op financiële grondslagen. De markt en de politiek vragen echter steeds vaker om duurzaamheid. Dit betekent dat in de (nabije) toekomst het vastgoed beleid naast een financiële ook een duurzame invalshoek zal kennen.

Duurzaamheid is een containerbegrip dat door mensen op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. De eerste gedachte gaat veelal uit naar energie. Een Energie Prestatie Advies (EPA) geeft gemeenten in dat geval een goed beeld van de mogelijkheden om tot verduurzaming van gemeentelijk panden te komen. Duurzaamheid heeft bij vastgoed echter invloed op veel meer aspecten dan alleen op energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transport, gezondheid, water, afval en management. BREEAM biedt gemeenten de kans met deze aspecten een bredere visie te ontwikkelen op duurzaamheid in relatie tot vastgoed.

Omdat ik duurzaamheid belangrijk vind, heb ik op dit gebied diverse opleidingen gevolgd. Ik ben nu erkend BREEAM expert. Ook ben ik Energie Prestatie Advies adviseur voor de utiliteitsbouw (EPA-U adviseur). Dit laatste betekent dat ik naast energielabels ook maatwerkadviezen conform de EPA-systematiek voor (gemeentelijke) panden kan opstellen. Daarnaast beschik ik over de kennis om de effecten van (voorgenomen) gemeentelijke besluiten op de duurzaamheid van panden door te rekenen. Daarmee is het mogelijk om de uitstraling van gemeentelijke panden af te stemmen op de algemene gemeentelijke visie op duurzaamheid.

Geinteresseerd? Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72484).