Gezamenlijke schouw

Signalering en aanpak van bijvoorbeeld zwerfafval, kapotte straatverlichting, woekerend onkruid tussen straatstenen, brand/inbraakgevoelige situaties of andere (weinig) zichtbare zaken leidt tot een goed werk- en ondernemersklimaat op een bedrijventerrein. Een periodiek terugkerende schouw, inclusief het volgen van hieraan gekoppelde acties, geeft hier structuur aan en vermindert het vrijblijvende karakter. Deelnemers aan de schouw zijn naast de beheerder ook een vertegenwoordiging van de ondernemers en van diverse afdelingen van de gemeente, brandweer, politie en beveiligingsdienst. Opvolging van acties leidt niet alleen tot een betere visuele uitstraling van het terrein maar in veel gevallen ook tot minder vandalisme en inbraak.