Ondernemersverenigingen

Iedere ondernemersvereniging streeft naar een verbetering van het ondernemersklimaat op een bedrijventerrein. In welke vorm dan ook. De kwaliteit van vandaag is belangrijk, maar zeker ook die van morgen. Het gaat om de belevingswaarde en de toekomstwaarde van het terrein en om het vestigings- en het werkklimaat. Goede bedrijventerreinen zijn vitaal, aantrekkelijk, renderend en kenmerken zich door een grote mate van betrokkenheid. Steeds vaker nemen ondernemersverenigingen een trekkersrol bij de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen op een bedrijventerrein. Ondernemers kiezen hierbij voor parkmanagement of een andere beheervorm. Ondernemers kijken verder dan hun eigen voortuin en verder dan de dag van morgen. Dat is waar een ondernemersvereniging op een bedrijventerrein naar streeft.

Maar hoe bereik je dit? Hoe hoog leg je de lat? En hoe zorg je dat je het behaalde resultaat behoudt? Kortom, wat is de ambitie van de ondernemersvereniging en van de gemeente?

Onze werkwijze is als volgt:

  • Probleemanalyse: Vaststellen van de problemen van stake holders op een bedrijventerrein. Vertrekpunt vormt veelal de schoon-, heel-, veilig- en duurzaam problematiek. Uitbreiding naar andere vraagstukken (bijvoorbeeld kavelgebruik, aanpassing van infrastructuur aan nieuwe ontwikkelingen, parkeerproblematiek, betere organisatiegraad, realisatie ICT voorzieningen, verbeterde afstemming van gebruik) vindt plaats op basis van de wensen van betrokken partijen. Samenwerking Loont houdt de partijen een spiegel voor en stelt betrokken partijen daarmee in staat de knelpunten op een bedrijventerrein te benoemen.
  • Als projectmanager zet Samenwerking Loont samen met ondernemers en de gemeente de problemen om in ambities en kijkt daarbij naar de haalbaarheid. Dit proces is niet alleen gericht op het wegnemen van problemen maar ook gericht op het benutten van kansen.
  • Creëren van draagvlak voor realisatie van de ambities.
  • Begeleiding van de uitvoering van de gewenste maatregelen om tot verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein te komen (realisatie van de ambities).

Samenwerking Loont begeleidt het gehele bovenstaande traject maar zet zich ook in op afzonderlijke onderdelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72 484). Samenwerking Loont zet graag de mogelijkheden op een rijtje.