Gas inkoop voor verenigingen

Samenwerking Loont biedt ondernemersverenigingen de mogelijkheid (indien gewenst onder hun eigen naam) de collectieve inkoop van gas voor hun leden te organiseren.

Hoe gaat onze collectieve inkoop van gas in z’n werk?

Onze werkwijze is simpel en transparant. Het proces om tot collectieve inkoop te komen kent de volgende stappen:

 1. Geïnteresseerde ondernemers stellen hun verbruiksgegevens rechtstreeks of via de ondernemersvereniging aan Samenwerking Loont beschikbaar. Het moment waarop dit gebeurt, is niet afhankelijk van een tendermoment. Deze informatie kan (al dan niet via het ondernemerscollectief) per mail of fax naar Samenwerking Loont worden gestuurd;
 2. Zodra een gewenst aantal bedrijven (afhankelijk van volume en afnameprofiel) verspreid over Nederland interesse heeft getoond, informeren wij deze bedrijven over datum en principe looptijd van de tender;
 3. Geïnteresseerde ondernemers machtigen Samenwerking Loont (via de ondernemersvereniging) om gas in te kopen maar hebben de mogelijkheid deze machtiging op de dag van de tender in te trekken zodra de tarieven bekend zijn;
 4. Het gasvolume wordt in de markt gezet;
 5. Op de tenderdatum informeren wij de ondernemers (via de ondernemersvereniging) over de laagste tarieven die uit de tender zijn gekomen;
 6. Indien een of meer ondernemers hun machtiging intrekken bepalen we of dit consequenties heeft voor de tenderprijzen. Afhankelijk hiervan vindt een aanpassing van de prijs plaats of wordt de tender geannuleerd;
 7. Er wordt een leveringscontract getekend tussen individuele ondernemers en de gasleverancier op basis van de tenderresultaten. Noch de ondernemersvereniging, noch Samenwerking Loont zijn dus contractpartij.

De mogelijkheid bestaat om een tijdelijk contract af te sluiten tot het volgende tendermoment, wanneer huidige contracten eerder aflopen of bedrijven al vrij zijn om gedurende een tussenperiode een lagere inkoopprijs te realiseren.

Deelname aan het collectief voor de gezamenlijke inkoop van gas betekent:

 1. Een extra dienstverlening van de ondernemersvereniging naar uw leden;
 2. Gedurende een vooraf vastgestelde periode vaste prijzen voor gas;
 3. Vooraf inzicht in eventuele andere vaste maandelijkse kosten;
 4. Geen boetes bij afwijkend energiegebruik.

Wilt u als ondernemersvereniging meer betekenen voor uw leden met betrekking tot de inkoop van gas of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72 484).