Herstructurering bedrijventerrein

Uit diverse onderzoeken van zowel de overheid als van marktpartijen blijkt dat veel bedrijventerreinen toe zijn aan een herstructurering. De aard van de maatregelen (face lift of een grote of kleine revitalisering) varieert sterk en is afhankelijk van de wensen van de ondernemers en de gemeente. Het complexe proces van herstructurering vraagt in elk geval om draagvlak en wederzijds vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven. De begeleiding van een herstructurering en het onderzoek naar de te nemen maatregelen door Samenwerking Loont is gericht op:

  1. ontwikkeling van een duidelijke visie van stakeholders op de inhoud, aanpak en het proces;
  2. het te behalen eindresultaat en de weg hier naar toe.

De aandacht van Samenwerking Loont is er bovendien op gericht dat gedurende het proces partijen niet afhaken, bijvoorbeeld als in een eerdere fase aan hun wensen is voldaan. Ook vormt een blik op de toekomst altijd onderdeel van het herstructureringsonderzoek. Hoe creƫer je een situatie waarin de resultaten van de herstructurering in de toekomst zijn geborgd. Het is immers van belang dat binnen afzienbare tijd niet opnieuw een roep tot herstructurering ontstaat.