Duurzaamheid van vastgoed

Eigenaren van zakelijk vastgoed krijgen steeds vaker de vraag “Hoe duurzaam is uw pand?”. Dit gebeurt niet voor niets want:

  • steeds meer klanten vragen leveranciers aan te tonen dat zij duurzaam ondernemen. Bedrijfsactiviteiten uitoefenen vanuit een duurzaam pand is één van de uitingen van duurzaam ondernemen. Kortom, duurzaam vastgoed beantwoordt vragen uit de markt.
  • steeds meer bedrijven huren pas een pand als tenminste wordt voldaan aan een bepaald minimaal duurzaamheidsniveau. Om de verhuurbaarheid te vergroten is het voor een verhuurder dus belangrijk te weten welk duurzaamheidsniveau een pand heeft. Alleen dan zijn maatregelen mogelijk om dit niveau te verbeteren.
  • het is op 1 januari 2023 niet meer toegestaan kantoorgebouwen met een EPA-U label lager dan C-niveau te verhuren.
  • alleen met inzicht in de kwaliteit van een (bedrijfs)gebouw wordt voldaan aan de regelgeving. Er bestaat immers een verplichting dat besparingsmaatregelen genomen moeten worden als deze maatregelen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Het energieverbruik is een belangrijk criterium bij de beoordeling hoe duurzaam een bedrijfspand is en vormt de basis bij de bepaling welke maatregelen mogelijk zijn om het energieverbruik van een gebouw terug te dringen. Samenwerking Loont maakt deze te nemen maatregelen in een energie advies inzichtelijk.