Home

Samenwerking is de sleutel tot succes voor een goed werk- en verblijfsklimaat. Het gaat daarbij om duurzaam, veilig en heel. Samenwerking Loont helpt u met de concrete invulling. Onze inzet is gebaseerd op diverse disciplines waaronder energie, transport, gezondheid, water, afval en management. Samenwerking Loont zoekt naar innovatieve oplossingen waarbij de huidige situatie van een gebouw en haar omgeving het uitgangspunt vormt. Samenwerking Loont biedt diverse diensten:

 

              Maatwerkadvies voor energiebesparing                                                   Energielabel                                             Een goed beheerd bedrijventerrein

 

Nieuwsgierig? Klik eens op bovenstaande buttons om te zien wat Samenwerking Loont voor u kan betekenen.

Nieuws

Energie informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht veel bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen zijn terugverdiend. Vanaf 1 …

2023: alle kantoren minimaal label C

De aanpassing van het Bouwbesluit is van start gegaan waardoor alle kantoren in Nederland vanaf 2013 minimaal moeten beschikken over …

Zwembad de startsprong

Zwembad De Startsprong: vermindering gasverbruik gerealiseerd

In de eerste helft van 2017 heeft Samenwerking Loont aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de vloeistof afdekking van …