Organisatievorm

Een bedrijventerrein kan alleen een goede uitstraling krijgen/behouden als een “beheerder” oog heeft voor de kwaliteit die door de betrokken partijen wordt gevraagd. Deze kwaliteit wordt bepaald door een op maat gemaakte mengeling van aspecten op het gebied van samenwerking, structuur, uitstraling en eventueel collectieve inkoop. De invulling van de beheerderstaak kan gebeuren door de gemeente, de ondernemersvereniging, een ondernemer of een externe partij. Goede afspraken moeten er voor zorgen dat de kwaliteit op korte en op langere termijn stand houdt.

Samenwerking Loont heeft ervaring met het opzetten van gestructureerde samenwerkingsvormen tussen gemeente, ondernemers(vereniging) en eventuele (externe) beheerders. Deze ervaring strekt zich uit op het gebied van:

  • het opzetten van een ondernemersvereniging;
  • financiĆ«le aspecten rondom het beheer;
  • het opstellen van prestatie eisen en beheerovereenkomsten;
  • contracteren van dienstverleners.

Uitgangspunt bij het opzetten van een op maat gemaakte organisatievorm is te komen tot een juridisch, organisatorisch en financieel model waarbinnen goed beheer van het bedrijventerrein plaats vindt. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72 484). Samenwerking Loont bepaalt graag samen met uw gemeente en ondernemers de mogelijkheden binnen uw gemeente.