Reiniging riolering

Onderhoud straat- en trottoirkolken

Het reinigen van straat- en trottoirkolken is veelal een taak voor de gemeente. Deze taak beperkt zich echter tot het openbaar gebied. Reiniging op private (bedrijfs)kavels valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of huurder van een bedrijfskavel. In de praktijk betekent dit dat ieder bedrijf zelf het onderhoud aan de straat- en trottoirkolken organiseert. Het gebrek aan samenwerking op dit vlak tussen de bedrijven op een bedrijventerrein leidt tot inefficiency met als gevolg extra kosten voor ondernemers. Samenwerking Loont bundelt periodiek de vraag naar reiniging van straat- en trottoirkolken zodat de reiniging op een bedrijventerrein bij meedere bedrijven gelijktijdig plaatsvindt. De gezamenlijke aanpak levert voor de ondernemers de volgende voordelen:

  1. beperking van de kosten;
  2. ontzorging;
  3. minder kans op wateroverlast op het bedrijfsterrein als gevolg van verstopping;

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72 484).