Wat is Samenwerking Loont?

Samenwerking Loont is in 2011 opgericht door E.J. (Erik) Akkerman. Erik heeft 6 jaar als consultant gewerkt bij een klein adviesbureau en hield zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, herstructurering, verduurzaming en het beheer van bedrijventerreinen. In de 18 jaar daarvoor werkte Erik als projectleider bij een van de grootste adviesbureaus van Nederland. Zijn opdrachtgevers zijn onder meer te vinden onder gemeenten en ondernemers(verenigingen).

Het werkterrein van Erik is breed. In zijn werkterrein zijn twee lijnen zichtbaar, te weten:

  • Onderzoek en implementatie van/naar duurzaamheidsmogelijkheden bij bedrijven, gemeenten en instellingen. Dit laatste leidt met name tot vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en tot vermindering van energiekosten;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Sleutel hierbij is samenwerking met ondernemers(verenigingen) en gemeenten.

Samenwerking Loont staat voor projecten die gezamenlijk met opdrachtgevers leiden tot een eindresultaat dat kan rekenen op een breed draagvlak. De bedrijfsnaam zegt het al: ik werk natuurlijk niet alleen. Ik werk samen binnen een netwerk van specialisten. Op deze manier is de kwaliteit geborgd.

Klik hier voor meer informatie over de werkervaring van Erik.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.