Energie informatieplicht

Bedrijven en instellingen met een elektriciteitsverbruik van ten minste 50.000 kWh per jaar en/of een aardgas (equivalent) verbruik van 25.000 m3 per jaar zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De overheid heeft in overleg met branche organisaties Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing opgesteld waarin deze maatregelen zijn vastgelegd.

Vanaf 1 juli 2019 staat in het Activiteitenbesluit naast bovenbedoelde verplichting om energiebesparingsmaatregelen te treffen nog een andere verplichting, namelijk een informatieplicht. Met deze informatieplicht moeten bedrijven en instellingen de overheid informeren over de maatregelen die zij hebben getroffen om energie te besparen. Hiervoor bestaat een digitaal registratiesysteem in het eLoket van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven en instellingen kunnen hier zelf hun rapportage indienen maar Samenwerking Loont kan dit ook verzorgen.