Maatwerkadvies

Maatwerkadvies conform EPA-U systematiek

Een energieprestatieadvies geeft u inzicht in de manier waarop de energieprestatie van een gebouw kan verbeteren. Het maatwerkadvies richt zich op bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en gaat een stap verder dan het energielabel. Het maatwerkadvies combineert gebouwgegevens met het feitelijke gebruik van het gebouw. In tegenstelling tot hetgeen bij een label het geval is, zijn deze maatregelen sterk klant- en situatieafhankelijk. Het objectieve maatwerkadvies leidt tot een energieadvies met:

  • een beschrijving van de besparingsmogelijkheden;
  • inzicht in de kosten die met de uitvoering van de besparingsmogelijkheden verbonden zijn;
  • een beeld van de terugverdientijd van de verschillende energiebesparingsmogelijkheden.

Samenwerking Loont stelt graag haar kennis beschikbaar voor het opstellen van een maatwerkadvies.