Website

Ondernemersverenigingen beschikken vrijwel altijd over een website. De informatie die hierop staat is echter lang niet altijd “up to date”. Met een aparte sectie waarin ondernemers de kans geboden krijgen iets over zich zelf te vertellen dan wel iets over hun product, wordt de bekendheid onder andere ondernemers op een bedrijventerrein veel groter. U zult zien welke verrassende informatie u van uw collega ondernemer hoort. Bij een goed bedrijventerrein hoort dan ook zeker een actuele (verenigings)website met informatie van haar leden.

Als uw vereniging de gewenste website(vorm) niet heeft stelt Samenwerking Loont haar websiteformat graag beschikbaar.