Inkoop van elektriciteit

Elektriciteitskosten vormen een structurele kostenpost voor bedrijven. Een lagere kWh prijs voor uw elektriciteit levert dus een structurele besparing op. Dit is voor Samenwerking Loont een belangrijke reden om periodiek een collectief elektriciteitsvolume te vormen dat we in de markt zetten (tenderprincipe). Doordat meerdere bedrijven gezamenlijk elektriciteit inkopen kan dit immers tegen lagere tarieven dan wanneer sprake is van individuele inkoop. Wij hebben de inkoop van elektriciteit zodanig georganiseerd dat bedrijven verspreid door heel Nederland hiervan kunnen profiteren. De vestigingsplaats van een bedrijf speelt dus geen rol om deel te nemen aan de collectieve inkoopmogelijk die Samenwerking Loont u biedt.

Hoe gaat onze collectieve inkoop van elektriciteit in z’n werk?

Onze werkwijze is simpel en transparant. Het proces om tot collectieve inkoop te komen kent de volgende stappen:

 1. Geïnteresseerden stellen hun verbruiksgegevens aan Samenwerking Loont beschikbaar;
 2. Zodra een gewenst aantal bedrijven/instellingen (afhankelijk van volume en afnameprofiel) verspreid over Nederland interesse heeft getoond, informeren wij deze bedrijven/instellingen over datum en principe looptijd van de tender;
 3. Geïnteresseerde ondernemers/instellingen machtigen Samenwerking Loont om elektriciteit in te kopen maar hebben de mogelijkheid deze machtiging op de dag van de tender in te trekken zodra de tarieven bekend zijn;
 4. Het elektriciteitsvolume wordt in de markt gezet;
 5. Op de tenderdatum informeren wij de ondernemers/instellingen over de laagste tarieven die uit de tender zijn gekomen;
 6. Indien een of meer ondernemers/instellingen hun machtiging intrekken bepalen we of dit consequenties heeft voor de tenderprijzen. Afhankelijk hiervan vindt een aanpassing van de prijs plaats of wordt de tender geannuleerd;
 7. Er wordt een leveringscontract getekend tussen individuele ondernemers/instellingen en de elektriciteitleverancier op basis van de tenderresultaten. Samenwerking Loont is hierin geen contractpartij.

De mogelijkheid bestaat om een tijdelijk contract af te sluiten tot het volgende tendermoment, wanneer huidige contracten eerder aflopen of bedrijven/instellingen al vrij zijn om gedurende een tussenperiode een lagere inkoopprijs te realiseren.

Deelname aan het collectief voor de gezamenlijke inkoop van elektriciteit betekent:

 1. Gedurende een vooraf vastgestelde periode vaste prijzen voor elektriciteit voor piek- en daltarief;
 2. Vooraf inzicht in eventuele andere vaste maandelijkse kosten;
 3. Geen boetes bij afwijkend elektriciteitsgebruik;
 4. Elk bedrijf kiest na afloop van de tender op basis van individualiteit voor de levering van groene of grijze elektriciteit.

Wilt u deelnemen aan onze periodieke elektriciteittenders of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72 484).