Gezamenlijke inkoop

Samenwerking Loont werkt aan de verbetering van bedrijventerreinen vaak in opdracht van ondernemersverenignigen en gemeenten. Dit leidt tot collectieve voordelen voor alle betrokken partijen, inclusief de leden van een ondernemersvereniging, bijvoorbeeld op het gebied van collectieve beveiliging. Samenwerking Loont beschikt ook over diensten specifiek gericht op individuele bedrijven, bijvoorbeeld de inkoop van elektriciteit. Samenwerking Loont biedt deze diensten zowel aan bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen waar zij voor een aanwezige ondernemersvereniging actief is, als aan bedrijven op andere bedrijventerreinen. Voorwaarde voor de dienstverlening gericht op individuele bedrijven is dat de activiteiten voor een collectief, bijvoorbeeld een ondernemersvereniging, niet mogen worden geschaad.

Klik in navigatiebalk op “Ondernemersverenigingen/Gezamenlijke inkoop” op de voorbeelden waarmee Samenwerking Loont ondernemersverenigingen kan helpen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via mail of telefoon (06 280 72 484). Samenwerking Loont zet graag uw mogelijkheden op een rijtje.