Graffiti bestrijding

Graffiti geeft een negatieve uitstraling van een bedrijventerrein. Graffiti is voor veel ondernemers en voor de gemeente dan ook vaak een doorn in het oog. In de praktijk gaat er vaak een periode van wildplak vooraf voordat de eerste graffiti zichtbaar wordt. Periodieke controle en verwijdering van zowel wildplak als graffiti voorkomt uitbreiding. Goed beheer van een bedrijventerrein voorziet in een collectieve overeenkomst waarin zowel het openbaar gebied als individuele private kavels veelvuldig worden geïnspecteerd en waar zonodig graffiti en wildplak wordt verwijderd. Grootste voordeel van collectieve aanpak is het vergroten van de slagvaardigheid in de strijd tegen wildplak en graffiti.