Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar gebied. Ook zijn zij vaak eigenaar/gebruiker van veel onroerend goed. Of het nu gaat om de kwaliteit van een bedrijventerrein, eigen vastgoed of de leefbaarheid in een woonwijk, de markt en de politiek vragen steeds vaker om een goed leefklimaat dat bovendien ook nog toekomstbestendig is. In de navigatiebalk staan onder “Gemeenten” diverse voorbeelden waarmee Samenwerking Loont een gemeente kan helpen met de concrete invulling van haar beleid dat hiervoor noodzakelijk is.

Omdat ik duurzaamheid belangrijk vind, heb ik op dit gebied diverse opleidingen gevolgd, waaronder de opleiding tot Breeam expert. Ook ben ik Energie Prestatie Advies adviseur voor de utiliteitsbouw (EPA-U adviseur). Dit laatste betekent dat ik naast mijn ervaring op het gebied van herstructurering en beheer van terreinen nu ook energielabels en maatwerkadviezen conform de EPA-systematiek voor (gemeentelijke) panden kan opstellen. Daarnaast beschik ik over de kennis om de effecten van (voorgenomen) gemeentelijke besluiten op de duurzaamheid van panden door te rekenen. Daarmee is het mogelijk om de uitstraling van gemeentelijke panden af te stemmen op de algemene gemeentelijke visie op duurzaamheid.