Ondersteuning verenigingen

Een hoge organisatiegraad op een bedrijventerrein is van belang om de samenwerking, het beheer en de uitstraling op een bedrijventerrein op het juiste niveau te houden. In veel gevallen is hiervoor een ondernemersvereniging de aangewezen organisatie. In de praktijk blijkt echter dat het functioneren van de ondernemersvereniging te veel af hangt van een enthousiaste voorzitter of secretaris. Zodra hij wordt opgeslokt door zijn eigen ondernemersactiviteiten is er te weinig tijd voor de ondernemersvereniging om voldoende initiatieven te ontplooien. Daarom ondersteunt Samenwerking Loont ondernemersverenigingen als het gaat om:

  • het ontwikkelen van nieuwe initiatieven (veel van deze initiatieven zijn in deze website vermeld);
  • (inhoudelijke) secretariële ondersteuning;
  • organisatie van bijeenkomsten (thematische- of netwerkbijeenkomsten);
  • inhoudelijke bijdrage aan de verenigingswebsite.