(Fysieke) uitstraling

Ook de aanblik van een bedrijventerrein is bepalend voor het ondernemersklimaat op een bedrijventerrein. Wat is de kwaliteit van het openbaar gebied, hoe worden de voorterreinen van de private kavels onderhouden en wat is de (waarneembare) kwaliteit van de bedrijfspanden? Zomaar een paar vragen die hierbij aan de orde komen. Iedere ondernemer heeft hiervoor, evenals de gemeente, een eigen verantwoordelijkheid maar er is meer te bereiken als ondernemers en de gemeente hiervoor de handen ineen slaan. Samenwerking Loont zoekt naar de juiste invulling van de werkzaamheden, naar de juiste bedrijven voor uitvoering van deze werkzaamheden en ziet toe op naleving van de overeengekomen afspraken. Klik voor gemeenschappelijke mogelijkheden op een van de onderwerpen in de navigatiebalk onder “Ondernemersverenigingen/(Fysieke) uitstraling”. Natuurlijk kunnen ondernemers ook individuele maatregelen nemen.