Energie informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht veel bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen zijn terugverdiend. Vanaf 1 …