Energie informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht veel bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen zijn terugverdiend. Vanaf 1 juli 2019 is er naast deze verplichting nog een verplichting bijgekomen, namelijk de informatieplicht. Op basis hiervan moet een ondernemer de overheid informeren over de energiebesparende maatregelen die al in het bedrijf zijn genomen.