Zwembad de startsprong

Zwembad De Startsprong: vermindering gasverbruik gerealiseerd

In de eerste helft van 2017 heeft Samenwerking Loont aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de vloeistof afdekking van het zwembad. Uit testen in 2016 was al duidelijk geworden dat een besparing op het gasverbruik mogelijk is.

De mate waarin besparing mogelijk is, is enerzijds afhankelijk van bouwkundige kenmerken van het zwembad. Anderzijds speelt de manier en het moment waarop het middel wordt toegevoegd een grote rol. Uit het onderzoek blijkt dat De Startsprong in de zomerperiode nauwelijks baat heeft bij het gebruik van een flexibele vloeistofafdekking. In het voor- en najaar en in de winter is daarentegen een besparing op het gasverbruik van 20% haalbaar.