Duurzaam

Waardestijging na verduurzaming kantoorpanden

Uit onderzoek van ING en de Universiteit van Maastricht blijkt dat het verduurzamen van kantoorpanden financieel aantrekkelijk is. De conclusies van het onderzoek zijn in een persbericht van ING vermeld.

Persbericht

Energiezuinige kantoorpanden zijn circa 9% meer waard en leveren zo’n 10% hogere huuropbrengsten op dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance. Door vastgoed dat nog geen groen label heeft te verduurzamen stijgen de marktwaarde en de huuropbrengsten, terwijl investeringen na vier jaar zijn terugverdiend.

Voor het onderzoek zijn marktwaarde- en huurontwikkelingen bestudeerd van de periode 2011 tot en met 2016. De onderzochte kantoren behoren tot panden die zijn gefinancierd door ING Real Estate Finance (REF). Gecorrigeerd voor kwaliteits- en locatiekenmerken, laat het onderzoek duidelijk zien dat kantoren met een energielabel A, B, of C in deze periode een hogere waarde hebben, al is die niet de gehele periode hetzelfde. In de periode 2011-2014 zijn de effecten positief, maar nog niet significant. In de jaren 2015 en 2016 heeft energie-efficiëntie een positief en significant effect op getaxeerde marktwaarde en gerealiseerde huurinkomsten per m². In 2015 waren groene kantoren per m² 9,1% meer waard en hadden 11,8% meer bruto huuropbrengsten per m² ten opzichte van energie-inefficiënte, maar verder gelijkwaardige kantoren. In 2016 hadden energie-efficiënte kantoren een 8,6% hogere marktwaarde per m² en 9,9% meer bruto huurinkomsten per m². Een kantoorpand verduurzamen van label D of lager naar een label C of hoger leidt tot een gemiddelde toename in markthuur van €14,- per m² en een gemiddelde stijging van de getaxeerde marktwaarde van €106,- per m². Voor het verduurzamen van een pand met label G naar een groen label van C of hoger, worden de kosten door het Economisch Instituut voor de Bouw geschat op €57,- per m². Dat betekent een terugverdientijd van vier jaar en een waarde creatie per geïnvesteerde euro van €1,85.

Bron: www.ING.nl